Në nëntorin e vitit 1954, drejtori i Institutit Albanologjik të Prishtinës, Elhami Nimani, I dërgonte një letër arbëreshëve të Zarës: leksikografit e enciklopedistit Dr. Kruno Kërstić, shkrimtarit të shquar Josip Rela dhe studiuesit Budimir Petrović, me të cilën nxiteshin që të punojnë në identifikimin, mbledhjen dhe regjistrimin e trashëgimisë gojore të arbëreshëve të Zarës, që do të shërbenin si bazë e “një studjim deskriptiv systematik njëheras edhe i fjalorit, por mâsë forti i gramatikës s’këtij nëndialekti të gegënishtës”.

Këtë fakt dhe përmbajtjen e plotë të letrës prej tre faqesh, na e bën të njohur studiuesi Begzad Baliu, i cili njofton së shpejti botimin e një punimi të posaçëm mbi përpjekjet institucionale mbi studimin dhe ruajtjen e trashëgimisë arbëreshe në Zarë të Kroacisë.

Foto kortezi e Begzad Baliut