Jonuz Cani është 75-vjeçari më ‘fit” në Kosovë.

Ai tregon se merret me alpinizëm, bën shumë ecje dhe ka ngjitur shumë maje në Kosovë.

Cani tregoi se ajo çfarë e ka mbajtur gjallë është ecja.

Moshatarët e mi, ma shumë se gjysa nuk janë gjallë”, tha ai në ATV.

75-vjeçari po ashtu ka një këshillë për bashkëmoshatarët e tij.

“Secili pa marrë parasysh moshën edhe mundësitë shëndetësore, aq sa mundet duhet të angazhohet në ecje relaksuese”, tha ai.