Faton Morina, një qytetar, të cilit i punon vëllai në Gjermani nga viti i kaluar, por që ka të grumbulluara mjete në Trust në kohën kur ka punuar në Kosovë, ka shprehur interesim që të tërheqë disa mjete të vëllait të tij, pasi ai vetë nuk është kontributdhënës.

“Rreth 20 vjet më ka punuar vëllai, bashkë me gruan, me letra të rregullta. Tash ka shkuar në Gjermani, nuk e dimë nëse mund të tërheqim pak para nga kontributet e tij. Në Trust kanë thënë se duhet pritur të miratohet ligji në tërësi për t’u informuar me të gjitha detajet. Unë jam i papunë qe një kohë”, tha ai.

Jeton Demi, zëdhënës në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, tha se çdo person, i cili ka kontribute, mund të tërheqë ato në bazë të legjislacionit që do të miratohet.

“Çështja e tërheqjes së 10%-shit, sipas projektligjit të miratuar në Kuvend në leximin e parë, nuk ndërlidhet me të qenit ose jo aktivë si kontribuues. Çdo person që ka mjete të kursyera në Trust do të mundë të aplikojë, nëse hyjnë në fuqi ndryshimet ligjore, për tërheqjen e 10%-shit.

Meqë aplikimi është menduar të jetë online, pra përmes internetit, kjo nuk paraqet asnjë problem për të aplikuar edhe kontribuuesit që nuk mund të mos jenë në momentin e aplikimit në Kosovë”, tha Demi.

Por, në gjithë këtë ka një problem të vogël për ata qytetarë që nuk kanë llogari bankare të hapur në Kosovë.

“Mjafton që të njëjtit të kenë numër personal të Kosovës dhe llogari aktive në një bankë po në Kosovë dhe i tërheqin pa problem”, shtoi tutje Demi.

Në Trust nuk kanë shifra se sa është vlera monetare e personave që aktualisht llogaria e tyre është joaktive.

“Në vlerë monetare nuk e kemi nxjerrë, por ndërsa llogari të papensionuara janë rreth 639 mijë llogari aktive janë rreth 350 mijë. Diferenca i bie të jenë llogari joaktive në periudhën shtator 2020. Këto shifra ndryshojnë çdo muaj”, shtoi tutje Demi.

Qytetarët që kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës kanë kërkuar vazhdimisht që të marrin kursimet e tyre në Trust. Por, ky institucion nuk e ka të rregulluar me ligj këtë gjë, andaj me miratimin e ligjit do të mundë të tërheqin vetëm 10 për qind të shumës, nëse ata kanë llogari bankare në Kosovë.