Shkruan: Preveza ABRASHI

Aleksandri I i Epirit, apo Aleksandër Molosi, 370 – 331 pes,
ishte mbret i Epirit (350-331 pes) i dinastisë Aeacid.

Si biri i Neoptolemit I dhe vëllau i Olympias, Aleksandri I ishte daje i Aleksandrit të Madh. Ai ishte gjithashtu një daje i Pirros nga Epiri. Ai u soll në një moshë të hershme në oborrin e Filipit II të Maqedonisë, dhe pasi moda helenike u bë menyra e jeteses së tij. Në moshën rreth 20 vjeç, Filipi e bëri mbret të Epirit, pasi e shfarosi xhaxhain Arybbas.
Kur Olimpia u refuzua nga burri i saj, 337 pes, ajo shkoi tek vëllai i saj dhe u përpoq ta nxiste atë të bënte luftë me Filipin.

Aleksandri, megjithatë, nuk pranoi këtë garë dhe krijoi një aleancë të dytë me Filipin, duke marrë për grua vajzën e Filipit Kleopatrën në martesë 336 pes. Në dasmë, Filipi u vra nga Pausanias i Orestis.

Alexander I of Epirus (Ancient Greek: Ἀλέξανδρος Α’ τῆς Ἠπείρου, 370 BC – 331 BC), also known as Alexander Molossus (Ἀλέξανδρος ὁ Μολοσσός), was a king of Epirus (350–331 BC) of the Aeacid dynasty.[1]
As the son of Neoptolemus I and brother of Olympias, Alexander I was an uncle of Alexander the Great. He was also an uncle of Pyrrhus of Epirus. He was brought at an early age to the court of Philip II of Macedon, and after the Hellenic fashion became the object of his attachment. At the age of about 20, Philip made him king of Epirus, after dethroning his uncle Arybbas.[2]
When Olympias was repudiated by her husband, 337 BC, she went to her brother, and endeavoured to induce him to make war on Philip.
Alexander, however, declined the contest, and formed a second alliance with Philip by taking to wife the daughter of Philip (Alexander’s niece) Cleopatra in marriage (336 BC). At the wedding, Philip was assassinated by Pausanias of Orestis.