Një fond 500 milion dollarë për të shpërblyer punonjësit. Ky është njoftimi i bërë nga Amazon, i cili në Krishtlindjen e këtij vit “të orientuara më shumë drejt tregtisë elektronike në histori” ka menduar për një bonus ekstra ekonomik për punëtorët e logjistikës.

Bonus deri në 300 euro, madje edhe për korrierët

“Në Itali, punonjësit e sektorit të logjistikës dhe furnitorët, përfshirë korrierët që merren me dërgesat e Amazon Logistics, të cilët do të punojnë me ne nga 1 dhjetori deri më 31 dhjetor, do të kenë të drejtën e një shpërblimi financiar prej 300 € bruto, nëse janë të punësuar me kohë të plotë dhe një shumë të ri-proporcionuar nëse ata punojnë në kontrata me kohë të pjesshme” tha Dave Clark, nënkryetari i lartë i Operacioneve të Amazon.

Investime shtesë në logjistikë

Bonusi është pjesë e një konteksti që është në vetvete i jashtëzakonshëm, duke qenë se si asnjëherë më parë, për shkak të urgjencës Covid dhe mbylljes së dyqaneve “fizike”, njerëzit kanë blerë përmes internetit. “Unë kam qenë me Amazon për 22 vjet dhe kulmi i këtij viti ka qenë shumë i veçantë,” thuhet në shënimin e Clark, “Vetëm në këtë tremujor, ne do të investojmë mbi 750 milion dollarë në kompensim shtesë për fuqinë tonë të punës në rrjet. kjo shpie shpenzimet totale të pritshme të stimujve ekonomikë në vitin 2020 në më shumë se 2.5 miliard dollarë në nivel global, duke përfshirë 500 milion dollarë më parë këtë vit.“