Shkruan: Shqipe HOXHA

Në bazën e lashtë të saj në shqipe, që “ka qenë një andã, kjo mbase nga një e lashtë *anta…
Franz Altheim , një autoritet mbi fenë romake, sugjeron që Anna Perenna ishte fillimisht një perëndeshë nënë etruske dhe se marrëdhënia e saj me Enean u zhvillua për të forcuar lidhjen e saj me Romën.
Franz Altheim, an authority on Roman religion,[5] suggests that Anna Perenna was originally an Etruscan mother goddess, and that her relationship with Aeneas was developed to strengthen her association with Rome.
Römische Religionsgeschichte. 3 Bände. de Gruyter, Berlin 1931–1933
Kështu, M. Budimiri e jep këtë mendim, për mbretëreshën: “Anna ilire ishte hyjneshë tipike e gjinisë femërore, që përmendet si Anna Peranna (më vonë Perenna)…”
Anna Perenna (left) with stephane on a denarius of 82–81 BC. The coin was minted by Gaius Annius of the gens Annia, who claimed descent from Anna Perenna
Terakote e Princeshës Iliriane- Engjell Berisha piktor
honor the gods — Altar to the Holy Nymphs and Anna Perenna,.