KUSH DHE SI E SHEH TË ARDHMEN E MAQEDONISË VERIORE

QËNDRIMI I PALËS BULLGARE:

„Ardhmëria e Maqedonisë, ose në Shqipërinë e Madhe, ose në Bullgarinë e Madhe.“

– Zëvendëskryeministri dhe ministri i Mbrojtjes i Bullgarisë, Krasimir Karakaçanov (siç duket është qëndrim edhe i Sofjes zyrtare)

Duke e frikësuar pjesën e qytetarëve sllavë në Maqedoninë Veriore nga ideja për „Shqipërinë e Madhe“, synojnë krijimin e shtetit të dytë bullgar, ose bashkimin e Maqedonisë Veriore me Bullgarinë.

QËNDRIMI I PALËS SHQIPTARE, SIÇ DUHET TË JETË:

„Maqedonia Veriore, shtet i pavarur dhe sovran, anëtare në NATO, BE dhe pjesë e Ilirikut, Ballkanit Perëndimor, e hapur nga Shqipëria dhe Bullgaria, për shkak të përbërjes etnike dhe të kaluarës historike të saj.“

– Këshilli i Intelektualëve Shqiptarë në Maqedoni

AKADEMIK/ABDULLA MEHMETI