NGA: LUFTULLA PEZA DHE LILJANA PEZA

Servi (2011, f.17), studiuese e historisë së Akropolit të Athinës, na informon: “ In the second millennim BC the population of Attika was reinforced. A new tribe, the Ionians, arrived from the north and merged with indigenous population, which tradition holds were the Pelasgians”./Gjatë mijëvjeçarit të dytë p.e.s. popullata e Atikës u përforcua. Një fis i ri, Jonët, arriti nga veriu dhe u shkri me popullatën vendase, që tradicionisht mbahet se kanë qenë pellazgët

Jonët kanë qenë një fis i shquar pellazg, që ka banuar në bregun perëndimor të Anadollit, me kryeqendër Smirnën, Izmirin e sotëm. Emërtimi kuptohet shumë lehtë nga gjuha shqipe, që do të thotë: Izmir= is mir = është mirë. Në Smirna është shkruar Iliasi dhe Odisea nga Homeri, rreth viteve 750 p.e.s.