Shkruan: Shqipe HOXHA

Të trashegojme emrat tane qe jane te veçante dhe shumë të bukur. Mendoj që dhe emri duhet të jetë pjesë e trashegimisë sonë, që të na dallojë nga racat e tjera.
“Audata (ruled c. 359 – 336 BC) was an Illyrian princess and later a Macedonian queen when she married Philip II of Macedon in 359 BC.She was the daughter or niece of Bardhyl (Bardyllis) the Illyrian king of the Dardanian
Audata (sundoi rreth 359 – 336 p.e.r.) ishte një princeshë ilire dhe më vonë një mbretëreshë maqedonase kur u martua me Filipin II të Maqedonisë në 359 para Krishtit. Ai ishte e bija ose mbesa e Bardhylit (Bardyllis) mbretit ilir të Dardanisë.