Shkruan: Shqipe HOXHA

Deklarimi i tij është, se Hititët dhe Pellazgët, të lashtët që populluan vëndet Greke ishin një dhe popuj të njëllojtë. Ai gjen në qytetërimin Hitit dhe në kulturën e Azisë së Vogël kokën e shatërvanit të civilizimit të rracave Greko-Latine të Jugut të Europës dhe bashkë si kombe klasike të lashtësisë, Greqia dhe Roma ndërtuan një themel sipas origjinës së kulturës Semitike dhe Aziatike dhe ky qytetërim i këtyre dy kombeve të lashtësisë nuk ishte origjinal i tyre, por ishte huajtur nga Lindja, akoma , jo direkt, por përmes Mesit të Pellazgëve, përmes banorëve origjinalë të vëndeve të Jugut të Europës që kishin ardhur duke kaluar Dardanelet.
Hititët përdorën motivin e jashtëzakonshëm të shqiponjës dykrerëshe.
Relief i shqiponjes nga Mesopotamia, Egjipti dhe Anatolia.