Shkruan: Fahri XHARRA

Një studim gjenetik, të cilin e morra për përgatitje për shtyp i cili mu duk shumë i sakët edhe pse është nga nga instituti gjenetik i Bosnes ( Paramendoni dy shtetet shqiptare nuk kanë institut gjenenetik )
Gjenetika Kodi- BY105970 është me prejardhje nga E-Z16988 proto kelte , me siguri prejardhje ilire
Europa qendrore (deri në vitin 900 900 para epokës se re

Sipas teorisë së degëzimit të pasardhësve Z16988, në perudhën 1000 deri 900 BC, ndahet dega
Z 27131 në Europën Qendrore e cila i korrespondon ndarjes në tri nëndegë :

BY4222 europiane
Z27131* alpine
Z27131* skandinave
Migrimet e epokës së vjetër nga viti 900 deri në vitin 1 B.C. në Europën Qendrore,shpjegohen me ndarjen e BY4222 në dy grupe
-BY105970 ballkanike – Fisi Kelmendas
-BY4223 i Evropës qendrore –skandinave ( dy shembuj Sllovak, 1 Gjerman, 1 norvegjez.
Fisi i kelmendasve dhe ata skandinav, sipas të gjitha gjasave e kanë par-ardhësin e njëjte, ndoshta Kelte, që janë shpërndarë në veri dhe në jug

Këmendasit Katolik, Shqiperi Veriore 1912

Si dhe kur lindi kodi gjenetik BY1095970 ?

BY105970, kodit gjenetik që janë kelmendasit u formua nga shek. 1 deri 15 AD.

Duhet të cekët një gjë me shumë rëndësi që Perandoria Romake i pushton fiset iliro-kelte Retët diku në vitin 16 para Krishtit, Kurse fisi kelt i Bojve nënshtrohet rreth vitit 193 BC. ( Kultura Laten ( lexoni “Roma fliste shqip “, Fahri Xharra)
Ju kujtohen fisit ilire-kelte Karnët dhe Helvetet në vitet 52 B.C.? Pra, grupi gjenet BY4222 migroi në Veri nëritoret gjermane dhe më vonë nordike kurse një pjesë tjetër e vazhdoi jetën në Ilirikum

1497. – Emri Kelmendas se pari shënohet në Dfteret Osman , atëherë kur këlendet e pranojnë sundimin Otoman dhe bëhen vazal të cilët paguajnë edhe tatim.. Ishin të besimit katolik.
NAHIJA KLIMENTI – Katun Liceni – Selo Selcisa
Knez Rabjan, i biri Kola; Djordjal,i biri Rabjana; Vuk, i biri Kola; Vuksan, i biri Kola; Kole, i biri Licena; Petro, i biri Marasa; Vojko, i biri Petrov; Maras, i biri Radasa; Djuras,i biri Petrov; Marko, i biri Petrov; Vukic,i biri Lazarev; Lazar, i biriVuka; Martin, i biri Vuka; Martin, i biri Lazara; Djerdjas i biri Martina; Vukic, i biriMartina; Ulic, i biriLazara; Djon, i biri Klemendita; Vukca, i biri Klemendita; Vuceta, i biri Martina; Niko,i biri Bracov; Deda, i biri Nikov; Jovan, i biri Nikov; Vuk, i biri Braca; Radenko, i biri Vuka, samac; Niko, i biri Vuka, samac; Melko, i biri Vuka, samac; Kole, i biri Martina; Vuk, i biri Martina; Deda, i biri Martina; Vlad, i biri Licena; Vuk, i biri Vlada; Petro, i biri Vlada; Vuk, i biri Martina; Petro, i biri Martina; Lubko, i biriMartina; Vlad, i biriKlemendita; Vuk, i biri Mana; Petro, i biri Mana; Mihalj, i biriMana, samac; Rajko, i biri Bojkov; Vukale, i biri Bojkov; Radko, i biri Bojkov; Vuksan, i biri Vukov; Pejo, i biri Djordjev; Novak, i biri Djurov;”
Defter Skadarskog pašaluka, 1485. god. (Vukčević)

Më vonë kelmendasit , një pjesë u muslimanizua, dhe te tjerët mbeten katolik

Këlmendësit e Shqiperisë Veriore 1912

Por më keqja ishte edhe kur Kelmendet të dy feve luftuan ndër veti . Kelmendasit katolik u detyruan të ikin në Shumadi dhe të shpërndahen nër Serbinë e kohës. ( 1742 )>
Është i njohur edhe ky fenomen që nën një kulm jetonin dy vëllezër, njëri katolik e tjetri mysliman

Kryesorja e këtij shkrimi është të tregon që jemi kombi më i vjetër në Europë

Fahri Xharra,27.0221
Gjakovë