Shkruan: Aleksander HASANAS

Në shqipen e sotme “Teuta u prehësh në hare; në paqe”

Një variant i dytë mundet të jetë edhe më i saktë në rast se i referohemi shkrimeve të lashta mikeniane ku: (R =L, ashtu si në gjuhën shqipe) (dhe: X = hj; Q) – Kjo edhe sipas studiuesit me famë botërore Artur Evans e te tjerë, atëhere pas kësaj fjala: ΧΑΙΡΕ = QELLE, QIELL. Ndaj aty mund të kemi sërish një shprehje shqiptare: “TEUTA PREHET NE QIELL”

Foto J. Matzinger, DURRES _ ALBANIA 22.08.2016