Shkruan: Preveza ABRASHI

Fortifikata Kassova ose Cassova e cila gjindej në verilindje te Prishtines………

Kassova=Cassova është njera ndër fortifikatat e ndertuara në antikitet në të cilen u zhvillua jeta deri në fund te shekullit XVII. Kasova ishte fortifikatë e rëndesishme e cila shtrihej në mes të qytetit fushor antik Vendenisit dhe Ulpianes.

Pas dyndjes së fiseve barbare kjo fortifikat është bere qendër xehetare që e kishte ligjin e vetë xehetar dhe njihej si qytet gjatë mesjetës.

Si qytet që ishte afër Artanes nën juridikcionin e Kassovës ishte rrafshi I Kosoves prej Lipianit e deri te Vushtrria duke e perfshirë edhe rrafshin e lumit Llap. Artana nën juridiksionin xehetar të saj i kishte të gjitha minjerat tjera në jug-lindje të Artanes.

Mendoj se emeri i Kosovës vjen nga ky qytet mesjetar që ska te beje asgje me etimologji serbe nga shpendi mëllenja e quajtur në sllavishte me fjalen Kos….(në vazhdim pjesë nga punimi i Doktoratures së Z. Qazim Namanit)