Shkruan: Shqipe HOXHA

Vendi: Barletta, provinca Bari, rajoni Puglia, Itali
Emri: Barduli (Peut, Rav.)
Etimologjia: Për rrjedhin * bard- , e cila mund të gjendet edhe në Bardarius fl. (Illyria), në të njëjtën fushë ilire.