Shkruan: Shqipe HOXHA

KR/UA,-OI (KRONI).
Zef Krispi: „Po ky poet (Homeri) flet edhe për 2 burime CTliadcë’, 22, v.147) ku mbërritën Akili dhe Hektori, ndërsa njëri ndiqte tjetrin. Këta burime quhen nga Homeri Kponvoi (Kruni). Por në gjuhën shqipe, CROI ose CRUA do të thotë pikërisht KRUA, burim, dhe unë besoj se te fjala CRUA gjenden 2 fjalë, pra CREA, krye, kokë dhe UAN, ujë, për të treguar se kemi të bëjmë me një KRYE
UJI, pra vendin ku nis të dalë uji.“ (f.30)
Gjokë Dabaj: Është etimologji e besueshme. Kemi, pra, 2 rrënjë: KRYE edhe UJE , që në kohën e Homerit. Kjo është një dëshmi e rëndësishme.
KR/UE,-OI (KRONI).
Zef Krispi: „ CRUE, krua, burim, është një fjalë e lashtë ashtu si Kponvoç (Krunos). E përdor Homeri te “ Iliada ” (22, vargu 147). Grekët e sotëm i thonë kroit (IpiKiiç (vrisis), krua, burim, që është edhe letrare.“ (f.69)
Kronjet arbëreshe