Shkruan: Shqipe HOXHA

Një vajzë e Menonit të Pharsalus, hiparkut Thesalian MENON, Nr. 4, dhe gruaja e Ajasidit, mbretit të Epeirusit, nga e cila u bë nënë e Pirros së celebruar, si dhe e dy vajzave: DEYiDAMEJA, gruaja e Dhimitër Poliorcetes dhe Troias, për të cilët asgjë nuk dihet më shumë (Plit. Pirro. 1).
Portreti i saj gjendet në disa prej monedhave të djalit të saj Pirros. (Eckhel, vëll. Ii. F. 170.)
Phthia (*Fqi/a).
A daughter of Menon of Pharsalus, the Thessalian hipparch [MENON, No. 4], and wife of Aeacides, king of Epeirus, by whom she became the mother of the celebrated Pyrrhus, as well as of two daughters : DEYiDAMEJA, the wife of Demetrius Poliorcetes and Troias, of whom nothing more is known (Plit. Pyrrh. 1).
Her portrait is found on some of the coins of her son Pyrrhus. (Eckhel, vol. ii. p. 170.)
William Smith. A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London. John Murray: printed by Spottiswoode and Co., New-Street Square and Parliament Street. In the article on Soranus, we find: “at this present time (1848)” and this date seems to reflect the dates of works cited. 1873 – probably the printing date.
Ftia II ishte një mbretëreshë epirote, gruaja e Ajsadit , mbret i Epirit
Fytyra e Ftias tregohet në disa monedha të prera nga djali i saj Pirro.
Ftia II was an Epirot queen, wife of Eacid , king of Epirus .
Ftia’s face is shown on some coins minted by her son Pirro
^ Plutarch, Pyrrhus , 1 .
Coin minted by Pyrrhus in 278 BC depicting Ftia