Shkruan: Aleksander HASANAS

Fjala ndërnacionale: ETNI (Etnike) krejt e pastër shqipe. Monedha të lashta shkruar në gjuhën shqipe

“Dielli” në gjuhen shqipe i quajtur edhe At (etër), është burimi i shumë fjalë – emërtime të ndryshme jo vetëm në gjuhën shqipe, por krejt në gjithë gjuhët e tjera IE.

Fjala ndërnacionale: ETNI (Etnike) është krejt 100% e pastër shqipe, tek gjuha greke kjo fjalë gjendet ashtu e njëjtë si në gjuhen shqipe, “etnike = ethnikí”.
Madje në gjuhën greke fjalët “Etni dhe Komb” kanë të njëjtin kuptim dhe të njëjtën rrënjë fjalën shqipe; “ET” njëjtë si tek gjuha angleze, latine, etj kemi fjalët; National, Father/land, Pater, apo Pateras, etj.

Sërish në gjuhën shqipe prej fjalës Et; (bi et) kemi fjalën vjet “Vit” vite dhe ne gjuhen greke kemi: ETos = Vit, vite, pra fjalë e cila buron sërish prej fjalës shqipe “ET”
Shqipja si gjuhë e pare e formulës së shenjtë gjejmë “Ati Biri dhe Shpirti i Shenjtë” (Amin!)

“Bir” në gjuhën shqipe ka kuptimin e diçkaje që “mbin” pra në rast se e përsërisim me kujdes dy herë fjalën shqipe “i mbir” do ta kuptoni menjëherë se keni thënë njëkohësisht “i mbir = i mbirë i mbjellë; i pjellë” ndërsa në rastin e dytë kemi, “i mbir = im bir; Biri im.

Në fakt siç kam dashur të shpiegoj gjithë këto ditë rresht se: “Ati Ynë lart në Qiell” në gjuhën e shqipes – pellazgoilire, quhej: A’Bina = Ai që ashtë La m’Bina, fiks aty kemi dhe emrin më të parë të fjalës “Bin = Bir” – për këtë na vjen sërish në ndihmë dialekti geg dhe gjuhetari ynë Eqerem Çabej ku në fjalorin e gjuhës shqipe thotë:

BINA f. bised.
3. përmb. bised. Bina= Bijtë e bijat, fëmijët; pasardhësit e një njeriu. Baba pa bina.

Tek monedhat e lashta gjithë germat e gjendura aty tregojnë një simbol ose vitin e prodhimit të monedhes – (serinë) tek disa monedha kemi të shkruar “Etus dhe një shkronjë ‘B’ e cila kemi thënë edhe herë tjetër që ka vlerën e numrit ‘2’ – pra të pasardhësit më të PARE, “mbir mbi Atin e vet” {ashtu si i Pari – Biri – I dërguari I Atit La në Qiell]

Kjo monedhë e lashtë ashtu si gati tek të gjitha monedhat apo mbishkrime thuhet se shkrimi i takon greqishtes.Në monedhen qe shohim shkruhet: ΕΤΟΥΣ BIR = Viti i 2 i prodhimit të kësaj monedhe

Problemi qëndron se fjala “Bir”dhe aq me keq ajo ‘Bin = Bir” nuk gjendet tek asnjë e dhënë shkrime të lashta apo edhe më të reja, po ashtu kjo fjalë nuk gjendet as edhe tek “Arqea Elinika” e sigurisht kjo fjalë mungon edhe tek fjalori i sotëm greek.

– Pra shkrimi mbi monedhe nuk i përket gjuhës greke por thjeshtë, pastër, gjuhës më të lashtë asaj shqipe

E bukura është se tek gjuha turke kemi: Bir = një, ndërsa Etus- greke, tash po pyes kjo monedhe kaq e lashtë ti përkasë gjuhës turko-greke apo greko-turke???