Shkruan: Aleksander HASANAS

fjalë

IPA / Transliteration

kuptim

Sekuenca e simboleve
a(k) SKA shkëputje druri
aidzija dhi
albi elb
Ambi mbi, mbi
Ambi-ledza për t’u mbledhur, për të mbledhur
Apa pa, para, atëherë
atsara i mprehtë
awa-laka flaka e zjarrit, për të hedhur në erë
awa-Taja awataja për të ftohur, për të ftohur

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Baltā moçali, këneta, papastërtia, toka
bardza e bardhë
batsā batsa bathë për të ushqyer kafshë
Berja për të sjellë
Binda për të bindur, për të bindur
Breda të hidhen, të pranverës
budjā budja buzë, fund, buzë, bankë, thur, shkëmb
bugta butë, të butë

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Darja derr
de dje
dedr djathë
Dela djalë, të rinj
Derna për të shkatërruar
detsa e drejtë
dredza për t’u kthyer, për të rrotulluar
druwa dru, dru
dzalā dhallë
dzemba për dhimbje
dzetša dzetsa për të pastruar
džedna dzedna e zezë

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
d (k) STI eksti jashtë
enperenta brenda
entenda për gjëra
erga pështyj, gëlbazë
erma deliri, mungesë mendjeje
esmi unë jam
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Kasla Kasla kollë
kakja keq, e keqe
Kapa për të kapur, për të kuptuar
kapna Tym (temjan)

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Laja të leh
Lenta lis

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Mater Dhemetra motër
Madza i madh, i madh
mardzā dridhura, acar, akull
Matja për të matur
mazdnja për të ushqyer, për të majm
Melita mjaltë
memsa mish, mish
u takuan me
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
nakti natë
natšōr natsor nesër
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
pelna të lindë, të prodhojë, të mbajë
Perda për të pirë
plāgā therje, masakra

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
San (s) gjë
seksti gjashtë
semdza të gjithë
sina gjoks, gjoks
skina hi
smekrā mjekër, mjekër
Stana kafshë
Supna gjumë

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
štšentra prop, mbështetje

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Tsela Tsela për të sjellë
terka te rrotullosh
Trema për të frikësuar

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
verdza për të ikur

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Wera për të rënë
WETA vit
wrangska për të rrahur, për të goditur

Instituti gjuhësor i studimeve “Palaeolexicon”
Përzgjedhur nga Aleksander Hasanas