Shkruan: Shqipe HOXHA

Udhëtari britanik George Arbuthnot vizitoi qytetin në 1862 dhe vuri në dukje në ditarët e tij se fortesa e Nikshiqit ishte ndërtuar nga një zot me ndikim shqiptar rreth 200 vjet më parë, sipas mbishkrimeve.

British traveler George Arbuthnot visited the town in 1862 and noted in his diaries that the fort of Niksic had been built by an influential Albanian lord roughly 200 years ago, according to the inscriptions.

Arbuthnot, G. (1862). Herzegovina; or Omer Pacha and the Christian Rebels. p. 185. Retrieved 17 December 2019. Albanian.

Albanian outpost in Montenegro

Albanians (in front, with qeleshe caps) in Cetinje, Principality of Montenegro, 1906