YOUGOSLAVIA. Kosovo. Racak. 1999.

Masa e Reçakut oshte tronditur botën në vitin 1999, dhe Serbia mizore jo që nuk kërkonë falje por vazhdon të mohojë mizorin e saj të kryer kundër civilëve shqiptarë në fshatin Reçak.

Kjo fotografi trondtëse është realizuar nga fotografi Thomas Dworzak, në fshatin Reçak, ku shihet grua dhe nënë shqiptare qëndron para burrit dhe dy fëmijëve të saj, të eliminuar nga keqbërësit serbë në fshatin Reçak.

YOUGOSLAVIA. Kosovo. Racak. 1999.
Mmizoria e Reçakut, 1999: Një grua dhe nënë shqiptare qëndron para burrit dhe dy fëmijëve të saj, të elimnuar nga keqbërësit serbë në fshatin Reçak, Kosovë.

Më 15 janar 1999, në këtë ditë të kobshme, në Reçak u eliminuan e u mizoruan barbarisht 45 shqiptarë të paarmatosur, në mesin e të cilëve ishte edhe një grua.