Shkruan: Aleksander HASANAS

Fustan/ella veshja me e vjetër në historinë njerëzore
Tradite e vjetër – iliro – shqiptare!
Vishem i tani; “fistan” (v = f) Fustan. M’bështillem -veshtillem i tani, i tër trupi, fut, fus-tani

Fustanella (për drejtshkrim në gjuhë të ndryshme, shih tabelën më poshtë) është një veshje tradicionale me shumë pala është referuar edhe si një fustanellë veshur nga njerëzit e shumë kombeve në Ballkan (Evropës Juglindore). Në kohët moderne, fustanella është pjesë e veshjet popullore të Ballkanit. Në Greqi, një version të shkurtër të fustanella është e veshur nga njësitë ushtarake ceremoniale si Evzones, ndërsa në Shqipëri është veshur nga Garda Mbretërore në epokën interbellum. Të dy Greqia dhe Shqipëria pretendojnë fustanella si një kostum kombëtar. [1]

Name in various languages
Native terms for “skirt” and “dress” included for comparison: