Shkruan: Fahri XHARRA

A e bartem ne në Francë xhubletën apo ata erdhën tek ne për ta kopjuar.?
Kush janë Ilirët e Francës?
A i kemi studjuar ne shqiptarët këto fenomene etnografike të shpërndara nëpër Europë ? Duket se jo. Pse ?

Lugina Arvan dhe materiali i kulturor aty, rrjedhë nga një substrat shumë i vjetër të cilin e kishin Ilirët dhe Keltët ku edhe u përdor si etnonim, në Farnacën Jugore, si edhe tek “ Alba “ e Skocisë dhe “Albanopilisi “ ilirian. Në mitologjinë e vjetër mësoimë së ishin Iliri ( i ati i Ilirëve), vëllau i tij Kelti (babai i babai i keltëve) dhe Gali ( babai I galëve )
Spjegohet që fisi i famshëm i Averinit ishte më i fuqishmi ndër Galët dhe se regjioni i Auvergne-it rrjedh nga ata. Në këta rast, Xhubleta ( + mbi 4000 vjeçare) përveq që e shpreh vazhdimësinë ilire dhe shërben si argument i fortë i degëzimeve të shqiptarëve, Kelteve, Galëve , Ilirëve dhe me historiografinë, arkeologjinë dhe studimet gjuhësore të Europes.
Kjo tregon se Shqiptarë dhe Avernë e Francës rrjedhin nga e njejta histori ,por në të njejtën kohë pasojnë degëzimet dhe spekulimet e paparashikueshme.

Lind pyetja atyre që nuk i besojnë kësaj teorija se nëna Shën Albanit në Angli ae ka veshur edhe ajo xhubletën.?
Kësaj pyetje duhet Akademitë shqiptare , historianët t`i japin përgjegje.

E një vlere të madhe është kodi gjenetik J2b2-L283 i Piedmontit.( The Piedmont region of Italy, in Italian Piemonte, spreads on over 9,700 mi² (25.300 sq km) of land and counts a population in excess of 4,300,000 inhabitants. ). Gjeni i tillë i vjetër , pra J2b2-L283 është gjetur edhe në Koaci në Veliki Vanik në skeletet që datojnë 1600-1500 vite para Krishtit Kjo ndoshta është koha dhe vendi që i takojnë kultures proto-ilire nga të cilët rrjedhë ethnogjeneza e tyre.
Me rëndësi që Kodi gjenetik i Piedmontit, në kufi me Arvan Valley dhe Novolessa Valley ( Në Torino dhe Piedmont) deri më tani është i pa spjeguar. Aty është qyteti vjetër Alba Pompeia qe mud të shërben si faktor më i thellë dhe që kërkon hulumtime të raja.
( Autorit francez i garantova që këtë punë do e vazhdojnë hulumtuesit shqiptar, por i kërkava falje se për momentin nuk kanë kohë se janë të zënë me politikë të askujt- ironizimFxh)

Shkollarët si Julius Pokorni, i specializuar në Gjuhën kelte, e ngjet teorinë Kelto-Ligure me atë Ilire dhe kështu ndoshta mund të vërtetojë rrugën Adiatik- Lumi Po ( Itali )
Xhubleta pos tjerash mbetet faktori i madh për shpjegimin e shumë fakteve historike.

Miq të dashur, aq shumë kemi fakte që jemi të parët e Europës sa është edhe e pa besueshme, por ne duhet ti konstatojmë e jo të lejojmë që 17 mijë pllaka pellazgjike të na i shpjegojnë të huajt.

Historia e jonë është një oqean shumë i madh sa që barkat dhe kanutë e hulumtuesve shqiptar nuk mjaftojnë. Bota po hulumton për ta dini në dëmin tonë.

PS . Te gjitha foto janë të Ilirëve të Sovoies .

Mirë mbetshi !