Shkruan: Preveza ABRASHI

Trombeti thoshte me bindje se “rraca ilire shtrihej per se gjati e se gjeri Gadishullit Apenin qe nga tokat Venete e gjer ne Pulia ne Kalabri.

Me 1887 Morrati theksonte se Etrusket, Mesapet dhe Shqiptaret kan te njajten prejardhje.

E. Scheider, me 1889 shkruante se etruskishtja mind te lexohej vetem me anen e shqipes se vjeter.

Me 1906 Thorpi studiuesi danez kishte disa te dhena qe konfirmonin etruskishten – shqipe.
Paralelisht Zacharie Mayani ishte ngarkua te spjegonte lidhshmerise jo vetem te etruskishtes me shqipen por edhe lidhjes se ilirishtes me shqipen dhe me njellojshmerine e gjuhes ilirike me disa gjuhe “italike”.
Ribezzo, 1953 fliste per harmonine onomastike ne mes te gjuheve venete-japige- ilire dhe shqipe.