Shkruan: Shqipe HOXHA

G. Novaku thekson: Dardhanët ishin popull në vete që kishin qëndruar me të njejtin emërtim etinomi toponimi deri në kohën e Justinianit I. ( 527-565 e.r) kur në atdheun e tyre-vet Justiniani ishte edhe i lindur aty themelon qytetin Justiniana Prima duke i lidhur dardhanët e Trojës ( Troadës) me dardhanët ballkanik, pasi kanë të njejtën etnogjenezë të rodit të tyre apologjetik ndaj lëvizjeve të mëdha të tri drejtimeve të tyre veriore, lindore e perendimore të Ballkanit dhe në Apenine.
Justiniana Prima 30 km nga Leskovci, Serbi dhe një nga qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme Bizantine në brendësi të Ballkanit.
Qyteti u ndërtua nga Perandori Justinian I (527-565) sipas traditës, nga mirënjohja për rajonin në të cilin ai lindi.