Justinianopolis (Epirus), a town of ancient Epirus, now in Albania.

Justinianopoli (Epir), një qytet i Epirit të lashtë, tani në Shqipëri

Justinianopolis ose Ioustinianoupolis (Greqishtja e lashtë: Ἰουστινιανούπολις), ishte një qytet i Epirit dhe Ilirikut të lashtë, vendbanimi pasardhës i Hadrianopolit që u riparua dhe u zhvendos nga Justiniani I Ishte një nga qytetet e qeverisë së Epirit të vjetër. Pamja e peshkopit që ishte vendosur në Hadrianopolis u përkthye në Dryinopolis sesa Justinianopolis.

Zona e saj ndodhet afër Bregu i Melanit, Nepravishtë, në Shqipëri.

Justinianopolis or Ioustinianoupolis (Ancient Greek: Ἰουστινιανούπολις), was a town of ancient Epirus and of Illyricum, the successor settlement to Hadrianopolis that was repaired and moved by Justinian I. It was one of the cities of the government of old Epeirus. The bishop’s see that had been established at Hadrianopolis was translated to Dryinopolis rather than to Justinianopolis.

Its site is located near Bregu i Melanit, Nepravishtë, in Albania

Procopius de Aed. 4.1.

Richard Talbert, ed. (2000). Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Princeton University Press. p. 54, and directory notes accompanying.

Lund University. Digital Atlas of the Roman Empire.

This article incorporates text from a publication now in the public domain: Smith, William, ed. (1854–1857). “Hadrianopolis”. Dictionary of Greek and Roman Geography. London: John Murray.