Shkruan: Fahri XHARRA

Pse me aq fanatizëm ruhet një Kishë Katolike shqiptare nga serbët . (kjo kishë u shndërrua në Ortodokse pas ndarjes se madhe -Skizmës 1054 )

Çka fshehët në Lugun e Lumbardhit ( Bistricës) që nuk bëhet publike ?

Çka themi ne shqiptarët për këtë fshehtësi historike ?
Eu ç`na mbyti injoranca kolektive ?

Objekti fluturues u gjet ne Anadadoll
Freskat me te njëjtin motiv jashtëtokësor në Kishën e Deçanit