Shkruan: Shqipe HOXHA

Sipas mendimit të Millan Budimirit (1950): “Ka ekzistuar një substrat i moçëm indoevropian në Ballkan”. Ky dijetar këtë substrat e quan pellast-pellazg. E prej këtij substrati,- konkludon M. Budimir,- janë zhvilluar trakasit, ilirët dhe maqedonasit”.
Në enciklopedinë “Nouveau Petite Laurouse” (Paris 1950), shkruhet:
”Pellazgët, popullsia e lashtë banonte në kohët parahistorike në Greqi, në Arkipellag, në bregdetin e Azisë së Vogël e Italisë… Në përgjithësi konsiderohet se trakët e lashtë, frigët, lidët, karienët, etruskët, epirotët, ilirët, italianët (samnit dhe oskët) dhe shqiptarët e sotëm, janë degë kryesore të pellazgëve”.