Shkruan: Shqipe HOXHA

Muzeu Cinquantenaire, pjesë e Muzeve Mbretërore të Artit dhe Historisë, i kushtohet historisë së evolucionit njerëzor. Nje PLIS i bardhe ne koken (Odiseut), mozaik mbreselenes, Muzeu del Cinquantenari Bruksel
The Cinquantenaire Museum, part of the Royal Museums of Art and History, is dedicated to the history of the human evolution.