Një qytet i vjetër, pak i njohur…. Për të luftuan romakët, normanët, anzhuinët e osmanët… Të gjithë u gjendën poshtë mureve të kësaj kështjelle… Madje edhe djali i Gjergj Kastriotit këtu realizoi kryengritjen e tij të madhe….
Dokumenta, enigma, të dhëna të harruara…

Programi “Gjurmë Shqiptare” përfshin një audience të të gjitha moshave. Përfshirja e temave historike, zbulimi i zonave të ndryshme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, promovimi i pjesëve të fjetura, shpalosja e kulturës, trashëgimisë, ndërthurur me të sotmen bën që audienca e përthithur të jetë e konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse. Një pjesë e temave historike apo edhe e zonave që trajtohen në Gjurmë Shqiptare nuk njihen ose janë trajtuar përciptazi në historiografinë shqiptare.