Shpella e Trenit në rrethin e Devollit,është një vlerë e trashëgimisë historike në rajonin juglindor,ndodhet në pjesën perëndimore të liqenit të Prespës së Vogël në zonën e Devollit dhe daton nga viti 6000 p.e.s.Shpella është marrë në mbrojtje nga pushteti vendor me qëllim ruajtjen nga dëmtimi si pasojë e aktivitetit privat të guroreve në afërsi të saj.

Shpella e Trenit është studiuar për vlerat e saj historike dhe natyrore.

Shpella e Trenit në rrethin e Devollit, një vlerë e trashëgimisë historike në rajonin juglindor, është marrë në mbrojtje nga pushteti vendor me qëllim ruajtjen nga dëmtimi si pasojë e aktivitetit privat të guroreve në afërsi të saj.

Mendohet se kjo shpellë ka qenë banuar që në lashtësi,gjë që vërtetohet nga pikturat murale prehistorike me skena gjahu në brendësi të saj.

Arkeologët shprehen se shpella e Trenit dhe zona në afërsi të saj është bërë objekt gërmimesh dhe ekspeditash arkeologjike që në vitin 1966, duke zbuluar objekte me vlera në të.

Por, kalaja e Trenit që shënon dhe fillimin e fortifikimeve në këtë zonë tashmë nuk ka asnjë gjurmë të mureve të saj.

Aktualisht, mbi 80 % e zonës së mbrojur arkeologjike dhe historike e shpellës së Trenit i është dhënë për shfrytëzim subjekteve private.

Një ndërhyrje e shpejtë në këtë zonë,do të ndalonte dëmtimin e shpellës dhe vetë zonës arkeologjike.

Në sezonin veror,kjo shpellë vizitohet nga mjaft kurioz dhe turist të natyrës dhe historisë