Shkruan: Shqipe HOXHA

The probable location is the village of Jesenice near Omiš.
Nareste ishte një vendbanim ilir i Delmateve.
Vendndodhja e mundshme është fshati Jesenice afër Omiš .
Dalmatia by J. J. Wilkes, 1969, page 227, “In this area were three small communities of the Delmatae Pituntium (Podstrana) Nareste (Jenesice) and Oneum (Omis)”
Dalmatia nga JJ Wilkes, 1969, faqja 227, “Në këtë zonë ishin tre bashkësi të vogla të Delmatae Pituntium (Podstrana) Nareste (Jenesice) dhe Oneum (Omis)