Artefakt në Malet e Sharrit ,
Njeriu me shkop i gedhendur ne shkamb, lartësia diku rreth 30-40 metra, e fotografuar nga largesia, sepse afër është tereni shumë i rrezikshëm, dhe krejt nga afër nuk mund të shihet si shihet nga largësia.
Njeriu me shkop shikon drejt për në lindje të Dielli , vendi në hartat e vjetra është quajtur BOREA