Shkruan: Shqipe HOXHA

Sidoni- Sidonia, qytetrimi i fenikasve-pellasg, janë mbiquajtur rrezet e botës së lashtë !

A nuk do të thoshim, në fakt, se lundërtarët-kolonizatorët-tregtarët e lashtësisë të ashtuquajturit fenikas, ishin në të vërtetë veçse pasardhës të drejtpërdrejtë të një populli arg, e prandaj pellazg ose shqiptar? Nga ana tjetër, po të përpiqemi të përcaktojmë origjinën racore të lundërtarëve-kolonizatorëve-tregtarëve modernë ose bashkëkohës, a nuk konstatojmë se ata gjithashtu janë pasardhës të po asaj race, si dhe lundërtarët fenikas të lashtësisë?- Robert d’Angely Enigma.

Sidon është qyteti më i vjetër i fenikasve, dhe metropol i perandorisë së madhe koloniale të caktuar nga ky popull (Strabo, XVI, i, 22).

Muzeu Kombëtar mbresëlënës i Libanit, një koleksion i paraqitur bukur i ekspozitave arkeologjike…