Shkruan: Kristian SHALA

Nga kush sot marrin këshilla rinia jonë? Nga shumë njerëz që kanë studiuar në botën e tretë. Atëherë shtrohet pyetja, si mundemi të kyçemi në Evropë?, kur vet e kërkojmë ç’kyçjen.

Kultura jonë shqiptare ka mbetur nën mëshirën e armiqve!

A kanë armiqtë mëshirë ndaj kulturës sonë? Jo, A kanë udhëheqësit tanë mëshirë, ndaj kulturës vet ???