Shruan: Preveza ABRASHI

Pellazgët e vjetër,që mbijetojnë te shqiptarët e ditëve të sotme, ishin pasardhësit e fiseve të lashta ariane
Vendqëndrimi fillestar i Arianëve, para shpërndarjes së tyre, ishte në Europë; banorët e liqenit zviceran dhe pellazgët e vjetër, që mbijetojnë te shqiptarët e ditëve të sotme, ishin pasardhësit e fiseve të lashta ariane.

The primitive seat of the Aryans before their dispersion was in Europe ; The Swiss lake dwellers and the old Pelasgians, who survive in the Albanians of to-day, were descended from the primitive Aryan stock.

Titulli: Proceedings of the Royal Canadian Institute; being a continuation of “The Canadian journal of science, literature and history.”
Autori: Canadian Institute (1849-1914)
Botues: Royal Canadian Institute., 1887….
foto – Odysseus. Cast in Pushkin museum