Shkruan: Shqipe HOXHA

Perikli Ikonomi thotë se Sulova e Skraparit është Sella e Dodonës, vendi i qytetit të parë pellazg, në shkëmb, në gurë.
Emri i parë i qytetit ka qenë Sul. Nga kjo rrjedhë emri i vendeve të Sulëve, që quhet Sulova, pra vendi i tyre.
Sellët e vjetër sipas greqishtes janë sulët, suljotët dhe janë edhe sot një nga fiset shqiptare të jugut të Shqipërisë.
Këtë vend e ka prirë Sellena, që ka qenë udhëheqëse e tyre dhe është bërë perëndeshë e pellazgëve të vjetër.
Altar of Selene (Louvre, Ma 508)
The Moon-goddess Selene or Luna accompanied by the Dioscuri, or Phosphoros (the Morning Star) and Hesperos (the Evening Star). Marble altar, Roman artwork, 2nd century CE. From Italy.