Shkruan: Preveza ABRASHI

– Kadmi, babai i Ilirit mitik, lufton dragoin
– Cadmus fighting the dragon.
Frontal relief of etruscan cinerary urn. Alabaster. 2nd century B.C.
Vienna, Museum of Art History.
Gli albanesi e gli etruschi sono i rappresentanti puri e veri dell’Europa , civilizzatori dell’Italia : Domenico Palladino, 1939
Gli studiosi antichi vedevano nei Tosk albanesi(abitanti del sud dell’Albania) i resti dei nostri civilizzatori: ” Gli albanesi e gli etruschi sono i primi rappresentanti puri e veri dell’Europa”
Titolo: Iapigia, Volume 10-11
Collaborazione: Società di storia patria per la Puglia
Editore: Domenico Palladino, 1939

Fahri Xharra : “Pra në mënyrë indirekte, e shkruar ne vitin 1939 nga Domeco Palladino , formuesit e Romes ishin etrusket dhe iliret . Pra, “Roma fliste shqip”

Më duket që është e nevojshme te shkruaj pjesën e dyte të “Romes që fliste shqip ” me fakte qe nuk i kam cekur ne librin e parë si dhe me fakte të reja që nuk i kam ditë (fxh )