Dëshmi tjetër që thotë se SHQIPËRIA në vitin 1841 shtrihej nga jugu (Shqipëria e sotme), veriu (Kosova, Kukësi, Tropoja), Epiri, Rumelia, Maqedonia, Thesalia dhe me një popullsi në atë kohë 3.900.000 banorë (gati 4 milionë shqiptarë) më shumë se Serbia& Mali i Zi dhe sllavët e tjerë të jugut bashkë.

Shqiptarët ishim katër milionë, para dy shekujve, më shumë se serbët dhe të gjithë jugosllavët së bashku