Shkruan: Shqipe HOXHA

Plutarku thotë se gruaja e Spartacus, një profeteshë i të njëjtit fis, ishte i skllavëruar me të.

Spartacus ishte një luftëtar trak i cili u bë një gladiator gjatë skllavërimit te tij nga ana e Republikës Romake dhe e solli ate në qytetin Capua, ku ai ishte trajnuar nga Lentulus Batiatus.

Maedi ose Medi ishin një fis thrako-ilire.

The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 2 by Iorwerth Eiddon Stephen Edwards, 1982.

Maedi qe në kohën historike, pushtuan zonën Paionia dhe Trakën, në skajet jugperëndimore të Trakës, përgjatë rrjedhës së mesme të Strymon, Kresna Gorge dhe Rupel Pass te sotëm me jug-perëndim te Bullgarise.

The Spartacus war, Barry S. Strauss, Simon and Schuster, 2009, ISBN 1-4165-3205-6, p.31.

The Cambridge Ancient History: pt. 1. The prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean world, tenth to eighth centuries B.C, Cambridge University Press

The Assyrian and Babylonian empires and other states of the Near East, from the eighth to the sixth centuries B.C., Volume 3, John Boardman, Cambridge University Press, 1991,

Maedi/Medi ishin një fis i madhi pavarur ku mbreti thrak Sitalkes së bashku me disa luftarake dhe fise tjera “kufitare” si Dardani, Agrianes dhe Paeonet, tokat e të cilëve formuan një zonë tampon midis fuqive të Odrysians në lindje dhe e fiseve ilire në perëndim, ndërsa Makedonet u vendosen në jug të Paeonia.

Nic Fields (2009). Spartacus and the Slave War 73-71 BC: A Gladiator Rebels Against Rome. Osprey Publishing. p. 28.

Një numër i fisit Maedi emigroi në Azinë e Vogël ata ishin Maedo Bythini.

“Earlier certain tribes of the Maedi emigrated to Asia minor where they were known by the name of the MaedoBythini…”

The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC by John Boardman, I. E. S. Edwards, E. Sollberger, and N. G. L. Hammond, ISBN 0-521-22717-8, 1992, page 601

The Death of Spartacus by Hermann Vogel (1882)

Spartacus began the great slave rebellion in 73 B.C