Shkruan: Shqipe HOXHA

Konstantini i Madh ILIR 🙂

Ta dëshifrojmë monedhën e Konstantinit te Madh YN-NA-MAL?

Sipas, Edëin E. Jacques, bijtë të paepur të Shqipes ishin, perandorët romakë: Deci, Auareli, Valerie, Dioklecioni, Makasimiani, Valeri si dhe Kanstanc Klori, 305-306, i ati i Konstandinit të Madh, ata qenë pasardhës të denjë të Akilit, Filipit, Aleksandrit të Madh dhe Pirros, shprehet Jacques.

His father was Flavius Constantius, an Illyrian,and a native of Dardania province of Moesia (later Dacia Ripensis)

Odahl, Charles M. (2001). Constantine and the Christian empire. London: Routledge. pp. 40–41. ISBN 978-0-415-17485-5.

Gabucci, Ada (2002). Ancient Rome : art, architecture and history. Los Angeles, CA: J. Paul Getty Museum. p. 141. ISBN 978-0-89236-656-9.

Barnes, Constantine and Eusebius, 3; Lenski, “Reign of Constantine” (CC), 59–60; Odahl, 16–17.

Babai i tij ishte Flavius ​​Constantius , një Ilir , dhe një vendas i provincës Dardania të Moesia (më vonë Dacia Ripensis ).

Dijetari hungarez Jeno Fitz shton se “Dardania ishte vendlindja e atit të Konstandinit të Madh, Konstanc Klorit, e ajo banohej nga dardanët”. Edëin E. Jacques, e shumë të tjerë

Sipas, Edëin E. Jacques, bijtë të paepur të Shqipes ishin, perandorët romakë: Deci, Auareli, Valerie, Dioklecioni, Makasimiani, Valeri si dhe Kanstanc Klori, 305-306, i ati i Konstandinit të Madh, ata qenë pasardhës të denjë të Akilit, Filipit, Aleksandrit të Madh dhe Pirros, shprehet Jacques.

Constantine I Denomination Ae4 Date Struck 347-348 AD
Mint Alexandria ObverseDV CONSTANTINVS PT AVGG – Veiled head right Reverse VN MR – VN MR (Veneranda Memoria) to either side of Constantine, standing right, togate & veiled; SMALΓ in exergue.

Statue of Constantine the Great at York, England, where he was proclaimed Roman Emperor in 306 AD. In the background is the cathedral, York Minster.

1900 Print Constantine Great Emperor Profile Famous Ruler Portrait

Constantius I Chlorus