Ka përfunduar trajnimin “Taktika me Njësi të Vogla’’ gjenerata e 17-të e FSK-së.

Trajnimi përfshinë aktivitete sfiduese , taktika të këmbësorisë deri në nivel skuadre, testime fizike ,menaxhimin e stresit, ndërtimi i frymës ekipore, navigimi ditën e natën me të vetmin qëllim përgatitjen e kuadrove për punë sfiduese e qëndrueshmëri në situata të vështira.

Njoftimi i plotë:

Ka përfunduar trajnimin gjenerata e 17-të në trajnimin ,,Taktika me Njësi të Vogla’’ trajnimi përfshinë aktivitete sfiduese , taktika të këmbësorisë deri në nivel skuadre, testime fizike ,menaxhimin e stresit, ndërtimi i frymës ekipore, navigimi ditën e natën me të vetmin qëllim përgatitjen e kuadrove për punë sfiduese e qëndrueshmëri në situata të vështira.