Tokat e banuara nga Shqiptarët u populluan së pari në Epokën e Gurit, mbi 100.000 vjet më parë !

John Boardman:
— The lands inhabited by Albanians were first populated in the Stone Age, over 100, 000 years ago !

Cambridge Ancient History
Vol 3. The Prehistory of the Balkans; the ME and the Aegean world, tenth to eighth centuries B.C. By John Boardman

(Foto e imja nga Muzeu Arkeologjik Durres)