Shkruan: Preveza ABRASHI

Tregimet popullore janë ende shumë të gjalla në malet e Shqipërisë, një vend me histori të përhumbur. Ato recitohen në mbrëmje pas një pune ditore ose jashtë në fusha, mësohen me zemer dhe kalojnë, si të pavdekshme, nga një brez në tjetrin. Imagjinata e të cilave nuk mund të kapet nga dinakëria e plisbardheve, as nga kërkesat e te Bukurisë se Dheut, nga bëmat heroike të Mujes e Halilit ose nga paraqitja e një Kulshedre të zjarrtë në pyll? Të përfshira në këtë koleksion nuk janë vetëm tregimet popullore, por versionet e prozës së disa prej legjendave më të njohura shqiptare (bazuar në ngjarje historike ose dhe figura mitologjike). Aventurat e Mujes e Halilit dhe grupi te tyre te luftëtarëve malesorë ende tregohen dhe këndohen në kenget epike në malet e Shqipërisë së Veriut dhe betejat e Skënderbeut të Madh, heroit kombëtar shqiptar që liroi pjesë të mëdha të vendit nga sundimi turk në shekullit të pesëmbëdhjetë,dhe tregohen kudo që shqiptarët mblidhen, sikur ngjarjet e vjetra pesë shekuj, të kishin ndodhur dje.
Folk tales are still very much alive in the mountains of Albania, a land of haunted history. They are recited in the evenings after a day’s work or out in the fields, are learned by heart and pass, as if immortal, from one generation to the next. Whose imagination could not be captured by the cunning of the Scurfhead, by the demands of the Earthly Beauty, by the heroic feats of Muja and Halil or by the appearance of a fiery Kulshedra in the forest? Included in this collection are not only folktales but prose versions of some of the best-known Albanian legends (based on historical or mythological events and figures). The adventures of Muja and Halil and their band of mountain warriors are still told and indeed sung in epic verse in the northern Albanian mountains, and the exploits of the great Scanderbeg, the Albanian national hero who freed large parts of the country from Turkish rule in the fifteenth century, are recounted everywhere Albanians gather, as if events five centuries old had taken place yesterday.