“-Nga viti 2005 deri në vitin 2010 kam qenë në Rusi

-atje kam qëndruar nga 5-6 muaj

-kur shkova në një xhami, aty po dëgjoj disa ka folnin shqip

-edhe hoxha a konë shqiptar

-më pyetën mua nga je, kurse unë ju thash, çka po më vet, a je shqiptar, aq mjafton për mua

-më thanë se këtu janë ardhur herët, shumë herët

videomateriali