Shkruan: Shqipe HOXHA

Duke ju referuar studjuesit R.Angely na dalin shume popuj dhe rajone ku flitej gjuha Pellasge. Kjo gjuhe nuk perfshihej vetem ne rajonet Ballkanike por dhe me gjere. Ajo flitej dhe nga popujte qe jetonin ne Azine e Vogel (Turqine e sotme) dhe ne gadishullin Apenin ( Itali). Keshtu Engely pohon: “..Gjuha e folur Pellazgjike edhe pse ngado eshtë e njejte, zakonisht cilesohet nepermjet emrave të viseve dhe vendeve ku ajo flitet si: Argjiane, Ariane, Maqedonishte, Epirote, Iliriane, Frigjiane, Kariane, Lidiane, Likaoniane, Etruske, Oske, Fenikiane, Venete, Ligure,
28 korrik 2015
Ri-postim