Rreth 40 vjet me pare, ne këtë vend ngjitur me fshatin Brar te Tiranes, disa punime te rastit, nxorren ne sipërfaqe disa rrënoja… Ato i perkisnin nje kishe e cila përveçse njihej nga banoret e zonës, ishte përmendur edhe ne dokumenta te vjetra….Por përtej te qenit një objekt i vjetër kulti, aty ruhej një histori vërtete e rralle….Ai qe nisi si një kërkim normal arkeologjik, ne fakt nuk nxori ne rezultate te tilla, ato ishin te jashtëzakonshme….

Programi “Gjurmë Shqiptare” përfshin një audience të të gjitha moshave. Përfshirja e temave historike, zbulimi i zonave të ndryshme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, promovimi i pjesëve të fjetura, shpalosja e kulturës, trashëgimisë, ndërthurur me të sotmen bën që audienca e përthithur të jetë e konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse. Një pjesë e temave historike apo edhe e zonave që trajtohen në Gjurmë Shqiptare nuk njihen ose janë trajtuar përciptazi në historiografinë shqiptare.