Shkruan: Shqipe HOXHA

Palazzo Adriano është një qytet dhe komunë Arbëreshe që e ka origjinën në krahinën e Palermos, Sicilisë, Italisë jugore.

Jean Houel “Voyage pittoresque des iles de Sicile, de Malte et de Lipari” edita a Parigi tra il 1782 ed il 1787

SICILIA – PALAZZO ADRIANO. Coppia di tavole incise all’acquatinta tratte dall’opera di Jean Houel “Voyage pittoresque des iles de Sicile, de Malte et de Lipari” edita a Parigi tra il 1782 ed il 1787: 1) “Costume des femmes Albanaises de qualitè,

Apolazzo Adriano”. Mm 360×227 più ampi marg.. (mm 515×340). 2) “Habit des femmes du peuple chez les Albanais a Palazzo Adriano”. Mm 362×233 più ampi marg. (mm 515×340). Buona e fresca conservazione. (Rif.B7198-441/54)