Shkruan: Fahri XHARRA

Titulli i shkrimit kishte mundur të shkruhet edhe ndryshe, por ky mu duk shumë i përshtatshëm për temën e sotme. Serbët kanë përfituar shumë nga rrenat e tyre duke na e vjedhur historinë. Historinë e të kaluarës sonë Rusia e di shumë mirë pasiqë ajo i ka plaçkitur arkivat e Stambollit ( në kohën e Bizantit ) arkivat e Athines dhe Selanikut si edhe ato të Varnes dhe qyteteve tjera në Bullgari.
Jam i zoti i besë që të them që ne shqiptarët nuk e njohim as 5-10 % nga historia e jonë e cila është në duart e rusëve , të cilët e informojnë Serbinë dhe serbët me shenime dhe taktika se si të na sulmojnë dhe të bëhemi të tillë që ta urrejmë vetvetën.

Prandaj nëse nuk flasim , bile së paku mos të themi që bota i njeh serbët; Historia e serbëve po rishkruhet falë pa aftësisë , frigës dhe korruptimit tonë nga ana e tyre.
Çdo shkrim serb kur flitet për lashtësinë dhe deri në të tanishmen tonë është shumë lehtë të përgënjeshtrohet, vetëm duhet durim, vullnet, guxim dhe “pak” dijeni historike.
Tema e trajtur para disa ditëve ishte nga njè mashtrim serb për lashtësinë serbe, në italisht e financuar nga qeveria serbe.
Pra , nëse nuk ju kujtohet e keni në këtë vegëz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1450882318407399&id=1130864037075897

Unë e morra temën e Kulturës së Vinçës , e lashtë mbi 7000 vjet , një kohë kur nuk egzistonin sllavët e lerëni më serbët
Serbët deri më 1908 nuk kanë ditur asgjë për Kulturen e permendur :(Vinčanska kultura je nazvana po lokalitetu Vinča – Belo brdo, koje se nalazi na desnoj obali Dunava, u selu Vinča, 11 km nizvodno od Beograda, na kome je iskopavanje započeo 1908. profesor Beogradskog univerziteta dr Miloje Vasić, na prostoru od oko 400 m². Sa manjim prekidima, radovi su trajali sve do Prvog svetskog rata. 1924. godine, obavljeno je iskopavanje ali nakratko, zbog nedostatka materijalnih sredstava )

Tani ata dalin me një teori dhe e mashtrojnë botën që kryqi serbë eshtë i vjetër 7000 vjet( shikoni foton l kur dihet se kur serbët e pranuan fenë ortodokse dhe se u krijun si shtet e si komb në vitin 1840.

Këtu e kemi një pjesë të tabelës së shenjave të komunikimit të asaj kohe. Me që e rrethova me të kuqe shenjen aktuale serbe, ku ata i gjeten katër shkronja “ S “ ( ( C në çirilicën e Vuk Karagjiqit që për serbët e krijoj alfabetin ) rreth një kyqi.

Të mendojmë, para 7 000 vitesh nuk kishte fe monoteiste. e as kryq si shenjë e Krishterimit në epokën e re. Pra ? Serbët e kanë një thirrje “ patriotike” të tyre : “Vetëm harmonia ndër veti i shpëton serbët (“Samo sloga Srbina spasava” ) e cila paska lindur gjatë kohës kur luftohej kundë turqve dhe Monarkisë së Habsburgëve (https://www.alo.rs/vesti/drustvo/evo-kako-je-nastalo-samo-sloga-srbina-spasava/146811/vest )

Dikur, në vitin 1873kur shenja e shtetësisë serbe ishte (shiko foton më poshtë : )

Stema serbe në foto është një kopje nga koha e Bizantit kur ajo udhëhiqej nga grekët : E shihni shqiponjën e bardhë bizantine, në mbrendësi rreth kryqit katër shkronja greke V ( që ata e shkruajnë me B ) Pra B-ja greke lexohet V.
Të parët tanë e kishiin shkronjën Beta


dhe grekët që e zhdukën shkrimin pellazg, Betën e zavendësuan me B-n ilire dhe e kexojnë edhe sot Vita.

Pra kuptimi katër shkrinjave B ( Vita ) është; Vasileus Vasileon, Vasileoun Vasileounton , me kuptimi shqip : “Mbreti i mbretërve, udheheq mbi mbretërit “

Pra, Serbët vetëm 30 vjet pas krijimit të shkrimit të tyre e zëvendësuan “B”—n greke me” C-“ serbe dhe e krijuan fjalinë “ Samo sloga serbina spashava” ( CCCC) – vetëm harmonia ndër vetei i shpëton serbët .
(Mnogi i naši i strani naučnici pisali su o srpskom grbu – krstu sa četiri ocila u četiri polja i dvoglavim orlom. Iz ovih ocila, koja su “pročitana” kao ćirilično slovo “S”, izvedena je izreka: S(amo) S(loga) S(rbina) S(pasava). Ova krilatica nastala je u 19. veku, u vreme našeg nacionalnog romantizma. Njen autor je Jovan Dragašević (1836¬1915). On je bio oficir, naučnik, utemeljivač vojne štampe u Srbiji i pesnik, koga je oduševila patriotska strana pokreta Ujedinjene omladine srpske.)
Pra, kur shkronjat B nga greqishtja u shndërruan në C dhe lindi “lashtësia serbe mbi 7000 vjeçare, e gjithë kjo në fund të shek. 19 –t

Serbët vazhdimisht gënjejnë, ata e vjedhin historinë shiptare-ilire-pellazge dhe e bëjnë si të veten. Ne duhet të jemi sy hapur dhe në çdo kohë t`i përgështrojmë ..

Edhe neve na duhet një harmoni ndër veti që të dalim faqebardhë para historisë

Fahri Xharra, 3.04.2021
Gjakovë