Shkruan: Fahri XHARRA

Pse unë i gëzohem, poashtu të gjithë ju me mua kur shohim shenja te gjalla që dokumentojnë që shqiptaria është në jetë dhe jeton në vazhdimësinë e saj mijëra vjeçare,?
T`i ndajmë së bashku këto momente kënaqësie duke i shikur këto foto të gjalla nga “teleisja e nuseve” në rrethin e Tetoves,
Miku Neshat Mehmedi me shkruan që:”kostumet jane te katundit Sallareve dhe Gurgurnice, Une jam i Bozovces- thotë miku
Te gjithe jane shqiptare
Por e shton ai që edhe fshatrat < Bozovce, Veshalle, Brodec, Vice, Shipkovice, Lisec, Gajre, Sellce, komuna e Tetoves - Malesia e Sharrit, jane te tradites se lashtë ilire. Gëzimi qoftë gjithmonë në anen tonë Kjo eshte pjesa e pare e fotove. Neser do e vazhdojmë së bashku gëzimin tonë , që gjurmet tona nuk zhduken