Është një vendbanim neolitik i në afërsi të Suharekës (pozicionuar në afërsi të rrugës Suharekë-Prizren). Në këtë faqe arkeologjike hetimet janë të kryer në dy sezone 1966/67, te cilat kishin karakterin e studimit arkeologjik.

Gjatë muajit mars të vitit 2011, një sipërfaqe e konsiderueshme e kësaj faqe është duke u marr me një zbulim në terren, respektivisht, studim gjeofizik monitoron një sasi të caktuar të sipërfaqes ne terren. Megjithatë, në të njëjtin vit, gërmimet arkeologjike të kryera këtu, zbuluan një sipërfaqe prej 250 m², hetimet që kanë rezultuar me dokumentimin e tre shtresave gjate fillimit të epokës së Neolitit të mesëm dhe fillimin e erës së vonë neolitike (4200-3800 pes). Në 2 metra shtresë tokësore kulturore, tre horizonte vendbanimi janë regjistruar, duke treguar mbetjet dhe gjurmët e shtëpive me vendin e zjarrit dhe kanaleve mbrojtëse. Në bazë të fragmenteve të zbuluara të qeramikës, analogjia e formave dhe zbukurime çuan në përfundimin se krahas kulturës Vinca, këtu, në këtë vend, ka pasur një prezencë të fortë të kulturës së Adriatikut Danilo.